Ubuntu là gì ? Vì sao nên sử dụng hệ điều hành ubuntu

You may also like...

2 Responses

  1. Phạm Tùng viết:

    Cũng đang dùng ubuntu mới đầu không quen nhưng rồi 1 thời gian thấy cũng hay hay…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *