Thương hiệu là gì? Vai trò của thương hiệu với doanh nghiệp & khách hàng

Với một thời đại mà kinh doanh ngày càng phát triển với nhiều hình thức khác nhau, nhiều sản phẩm mới được ra đời… Thương hiệu vẫn và đang ngày trở lên quan trọng...