25 Th5, 2024

Thế giới có bao nhiêu nước? Châu Á, Âu, Mỹ, Phi, Úc có bao nhiêu nước?

Trên thế giới hiện tại có bao nhiêu quốc gia? và chúng là những quốc gia nào. Hay với các châu lục như Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ có bao nhiêu nước? Tuy rằng là câu hỏi ở mức cơ bản không quá khó khăn với nhiều người, nhưng không phải ai […]

10 mins read