Loạn thị mấy độ thì phải đeo kính?

    0
    46

    Việc đeo kính sẽ giúp hỗ trợ việc điều trị loạn thị. Thông thường loạn thị trên 1 độ sẽ gây xáo trộn về thị giác. Lúc này nếu bạn thấy tầm nhìn bị ảnh hưởng thì nên đeo kính nhằm giúp mắt giảm bớt sự điều tiết quá nhiều.