Loạn thị 0,5 độ có cần phải đeo kính không?

    0
    48

    – Việc có cần phải đeo kính hay không để điều trị loạn thị sẽ phụ thuộc vào tầm nhìn của bạn trong trường hợp nếu bị ảnh hưởng thì nền đeo kính để có thể thấy rõ mọi vật hơn đồng thời giúp mắt giảm được khả năng làm việc quá nhiều.

    Thông thường loạn thị trên 1 độ mới gây ra xáo trộn về thị giác. Trong trường hợp loạn thị 0,5 độ thì không cần phải đeo kính thường xuyên.

    Nguồn tham khảo: http://songkhoe.com.vn/bac-si-tu-van-loan-thi-05-do-co-can-phai-deo-kinh-khong-s2530-626-501263.html