17 Th2, 2024

Thị trường mục tiêu là gì? Cách xác định nó ra sao?

Thị trường mục tiêu là gì? Cách xác định thị trường mục tiêu là một trong những vấn đề mà mỗi doanh nghiệp hiện nay cần triển khai. Nó được coi là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công trong mỗi chiến dịch marketing. Thị trường mục tiêu là gì? […]

9 mins read