03 Th3, 2024

Marketing Mix là gì? Chi tiết từng yếu tố của marketing mix 4P & 7P

Marketing mix là gì? và tại sao đây lại được coi là công cụ phổ biến nhất giúp các Marketers có thể dễ dàng lựa chọn đúng kênh phân phối & tiếp thị quảng cáo trên thị trường. Bài viết này sẽ giúp bạn đọc có thể hiểu hơn được về khái niệm marketing mix […]

15 mins read