02 Th3, 2024

Tổng hợp các tháng trong tiếng anh, tháng tiếng anh viết tắt

Các tháng trong tiếng anh là một trong những kiến thức cơ bản trong bộ môn ngoại ngữ tiếng anh. Tuy nhiên lại được sử dụng vô cùng nhiều không chỉ trong môn học mà ngoài đời sống. Khác với cách đọc theo các con số như trong tiếng việt, các tháng trong tiếng anh […]

4 mins read